ویژگیهای لازم برای بازار سرمایه گذاری

Economics 04 Sep 2016
ویژگیهای لازم برای بازار سرمایه گذاری

سرمایه گذاری عبارت است از خرید دارایی، اقلام و یا ایجاد پروژه که در آمدزا باشد و در جهت تولیدات، خدمات ، ارزش افزوده را افزایش دهد می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.
در این یادداشت سرمایه گذاری به آوردن پول ، سرمایه، دانش در فعالیت های اقتصادی میان مدت تا بلند مدت می پردازد و به سایر انواع سرمایه گذاریهای کوتاه مدت مالی و سفته بازیهای با خطر بالا بطور اخص نمی پردازد. گو اینکه بسیاری از ویژگیهای که بیان خواهد شد در انواع سرمایه گذاریها مشترک می باشند .
مطالعه این ویژگیها و صرف وقت برای آن قسمتی از سرمایه گذاری بحساب می آید و سرمایه گذار اعم از ایرانیان داخل و یا خارج کشور و خارجیان از اهمیت این امر بعنوان مهمترین عامل جهت تعیین بازار هدف برای سرمایه گذاری آگاهی دارند و بهمین دلیل دقت لازم را با در نظر گرفتن علایق و الویت های خود مبذول می دارند تا خشت اول را درست بنیان نهند .
این مطالعات یا راسا” انجام می گیرد و یا کشورها و صنایع و اقتصادهای سرمایه پذیر تا حدودی آنها را فراهم می آورند.
اهم این ویژگی ها موارد زیر را در بر می گیرد:
1- امنیت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و و جود فضای امن برای حفظ ارزش سرمایه
2- وجود قوانین شفاف و با ثبات لازم جهت امنیت سرمایه و دسترسی بدون قید و شرط به آن در هر زمانی که شرایط ایجاب می نماید که در واقع تضمین توانایی تصمیم گیری مستقل و آزاد سرمایه گذاری برای هر اقدامی و حتی خروج از سرمایه گذاری را در بر می گیرد.
3- امکان حرکت سرمایه در هر زمان از یک محل ، اقتصاد یا کشور به اقتصاد، محل و یا کشور دیگر بدون هیچگونه محدودیت و مشکل قانونی و مقرراتی باضافه تضمین های لازم و اجرای عادلانه قوانین برای این امر
4- وجود بازدهی مناسب سرمایه در شرایط اقتصادی بازار هدف سرمایه گذار
5- وجود فرصت سرمایه گذاری در رابطه با تخصص و فعالیت های سرمایه گذار
6- سهولت و سرعت شروع به کار و فراهم آوردن مدارک و ابزار و نیاز های سرمایه گذاری از قبیل تهیه پروانه ها و اجازه های لازم
در صورتیکه ویژگیهای موجود نیازهای مورد نظر سرمایه گذار را پاسخگو باشد و اعتمادی در وی بوجود آورد که اطمینان خاطرش را حاصل کند برای سرمایه گذاری زیر ساختهایی را بشرح زیر طلب می کند و قبل از انجام هر اقدامی مد نظر قرار می دهد تا از کمک خود به اقتصاد محل و سودآوری خود مطمین شود.
مطالبی که در بالا ذکر شد مختصرا” به همان ترتیب فوق با شرح موارد لازم برای برقراری آنان ذکر می گردد.
1- فضای امن از سابقه تاریخی سرمایه گذاریها در زمینه های الگوهای اجتماعی ، مسایل اجتماع ، رفتارهای اجتماعی ، رفتارهای سیاسی و عوامل موجود و بازتاب رفتار آنان ، رفتارهای سیاسی و اقتصادی بازار هدف ، جایگاه سیاسی اجتماعی جامعه در رابطه با سایر ملل شکل می گیرد که هنگام سرمایه گذاری مد نظر قرار می گیرد.
جو اقتصادی ، وجود آمارهای صحیح و شاخص ها اقتصادی همگن با استاندارهای شناخته شده جهانی اقتصاد و پیش بینی های کارشناسی شده مربوط که نمایشگر رشد مثبت اقتصاد و سرمایه باشد مورد تقاضای سرمایه گذار است تا قدم پیش گذارد.
2- قوانین لازم و نحوه اجرایی آن
وجود قوانین شفاف و با ثبات و بدون تغییرات متعدد و خلق الساعه یکی از مواردی است که امکان برنامه ریزی طولانی مدت و میان مدت را فراهم می آورد .
چنانچه مقررات حاکم بر تجارت و بانک و اقتصاد و بازرگانی مرتبا” تغییر یابد امکان برنامه ریزی طولانی مدت از بین می رود و چنانچه بقیه جهات از نظر سرمایه گذار قابل قبول باشد سرمایه را به موارد کوتاه مدت سوق می دهد که دارای نقدینگی بالایی باشند و بلافاصله قابل تبدیل به نقد باشند.
در دنیای فسادبرانگیز مالی امروزه جهان ، چه بسیار که اجرای قوانین و مقررات دستخوش سود جویی غیرمجاز مجریان ، قانون گذاران ، بنیادهای ذینفوذ می گردد که حتی از اجرا سرباز زده می شود و نهایتا”منجر به تغییر غیر ضروری مقررات می گردد . در چنین شرایطی عملا” اطمینان و اعتماد به سرمایه گذاری از آن جامعه رخت بر می بندد و سرمایه گذار بدنبال بازار هدف دیگری می گردد.
قوانین و مقررات جامعه اقتصادی بازار هدف نباید دستخوش تغییرات متنابه فراوان باشد و نباید وسیله اجرای مطامع و سلیقه مجریان برای نفع غیر سالم شخصی قرار گیرد.
3- بازدهی مناسب:
در دنیای امروز که ارتباطات و رسانه های جمعی حجم عظیمی از اطلاعات راجع به جهان را در دسترس قرار می دهند ، قانون مزیت نسبی تولید اهمیت بسزایی یافته است . با این اطلاعات سرمایه گذار بازار هدف خود را با توجه به بازده مورد نظر خود و وابستگی های احساسی و عقلاﺌی انتخاب می کند. لذا بازده مناسب قابل دریافت برای سرمایه گذار عامل اثر گذار عمده ای در انتخاب بازار هدف می باشد .
این عامل اثر خود را وقتی سنگین تر می کند که ثبات پولی وجود نداشته باشد و پول بازار هدف بطور بین المللی قابل تبدیل در بازارهای پولی نباشد و ازسیستم های تنظیم نرخ ارز نظام های شناخته شده و مدیریتی بدور باشد. اثر چنین حالتی عدم اطمینان از بازده مناسب را افزایش می دهد که انصراف سرمایه گذار را بدنبال خواهد داشت.
4- سرمایه گذاری بلندمدت هم گاه بعلت تغییرات سیاسی و اقتصادی نیاز به افزایش و یا کاهش تعهدات یا سرمایه دارد و یا منابع سودآور دیگری چون بازارهای توسعه نوظهور تولیدی ( مانند روند تغیری که از نظر صنعتی دیدیم که از آلمان به ژاپن و بعدا” به تایوان و سپس به چین و … انتقال یافت) نیاز به جابجایی قسمتی از ارزش افزون فعالیت و یا تمامی سرمایه را به بازار نو ظهور دیگری توجیه کند.
در چنین شرایطی سرمایه گذار مایل است با دست باز بتواند اینگونه تصمیم ها را آزادانه بگیرد . وضعیت بازار باید این امکان را فراهم آورده باشد که بتواند اصل و سود و سرمایه اش را به سوی اهداف دیگری هدایت کند و رهبری کامل و بدون دغدغه انتقال داخلی یا خارجی سرمایه را داشته باشد.
5- جهان امروز دنیای کار آفرینان حرفه ای و موفق است ، لذا فرصت های سرمایه گذاری که در هنگام مواجهه ، در رابطه با حرفه ، اطلاعات تخصصی کار آفرین و فعالیت های او و یا سازمانش باید موجود باشد مطلبی است که وی جذب و یا دفع می نماید چون بازار هدف با خواسته های وی ممکن است مطابقت نداشته باشد. وی حتی نسبت به مسایل جوی منطقه سرمایه گذاری خود حساس است و آنرا باید مطابق با نیازهای فعالیت خود انتخاب نماید .
6- سهولت و سرعت اخذ مجوزهای لازم برای شروع بکار
این مطلب هم از نظر سرمایه گذار هم از نظر بازار هدف و سرمایه پذیر حایز اهمیت است . طولانی بودن مراحل تکمیل این موارد باعث خواب سرمایه ، کاهش سوددهی و گاهی تغیر نظر سرمایه گذار می گردد. زیرا در جهان پر تلاطم امروز وقایع و اتفاقات سریعی پیش میاید که اثر مستقیم در تصمیم گیری سرمایه گذار خواهد داشت.
چنانچه موارد ذکر شده که بطور خلاصه ذکر گردید تمایل سرمایه گذار را به سرمایه گذاری بر انگیزد به بررسی ساختارها زیر بنایی بازار هدف می پردازد و وجود امکانات زیر را بررسی می کند .
1- وجود نیروی کار مناسب و حرفه ای و مورد نیاز فعالیت برای سطوح مختلف آن و یا امکان بوجود آوردن آن بطور فوری و طولانی مدت برای رفع نیاز
2- وجود امکانات رفاهی و زندگی با شرایط مناسب و فراهم بودن و یا تهیه نیازهای تولیدی و فعالیت های مربوط
3- وسایل ارتباطات قابل قبول و امکانات دسترسی به نیازهای اطلاعات بدون دغدغه
4- وجود راه و جاده مناسب برای دسترسی به بازار و سهولت جابجایی محصول
5- وجود وسایل حمل و نقل مناسب و زیر بناهای ریلی ، جاده ای ، دریایی و هوایی
6- وجود مبادی مجهز ورودی و خروجی با کادر حرفه ای و پایبند به اجرای مقررات بنحو احسن و مورد نظر قانون گذار
7- مقررات ارزی کشور- ثبات پولی ، قابلیت تبدیل پول ، اطمینان از امکان انتقال سرمایه و سود در صورت لزوم
8- امکانات و تسهیلات بانکی لازم برای تجارت داخلی و بین المللی
9- حمایت مثبت کارگزاران ملت اعم از مقننه ، مجریه و قضایی در ادارات و سازمان های مختلف دولتی بنحو مطلوب و در چهارچوب مقررات جلوگیری از رقابت های ناسالم اقتصادی
آنچه گذشت بخش عمده ای از نیازهای بر سرمایه گذار در هر گوشه دنیا برای شروع می باشد.
مسلما” موارد عدیده دیگری در رابطه با هر نوع متفاوت فعالیت مورد نظر سرمایه گذار وجود دارد . زیرا هر فعالیت تجاری و تولیدی و صنعتی نیازهای خاص آن رشته را می خواهد.
بعنوان مثال ، صنعت کشاورزی نیاز بررسی آب و منابع آن مواد اولیه موجود ، ماشین آلات کشت و بسته بندی ، حجم و کشش بازار و موارد خاص دیگر را دارد . لذا مطالعه بازار و گزارش توجیهی سرویس های مورد نیاز است که ارایه چنین خدماتی باید میسر باشد.

حسین اسرار حقیقی

← JOPDs – The Future of Owners’ Rights مصوبه بانک مرکزی در مورد خرید و فروش ارز →

About the author

admin

Comments are closed