Report

نوع:                  IBC

نویسنده:           دکتر اسفندیار رشیدزاده

منبع:                 —

عنوان:               فرازهايي از برنامه پنج ساله شوراي بازرگاني ايرانيان دبي

پنج سال آينده از دريچه شورا

سوتیتر:

در گردهمايی ماه سپتامبر برنامه پنج ساله شورا 2015-2011 در قالب جزوه اي  میان حضار توزیع شد. پس از آن نماینده کمیته برنامه ریزی توانست در زمان محدودی خطوط کلی آن را  برای اعضای حاضر ترسیم کند.

در پی این جلسه، هیئت تحریریه نشريه شورا  بر آن شد در این شماره فرازهای اصلی این برنامه را شرح دهد و آن را در معرض ديد خوانندگان خود قرار دهد.

 کسانی که هنوز موفق به دريافت  نسخه چاپی برنامه پنج ساله شورا نشده اند می توانند با مراجعه به دبيرخانه آن را دریافت کنند. و اما نسخه الکترونیکی آن هم به صورت PDF قابل دسترسی است و کافی است به نشانی الكترونيكي دبيرخانه ibc@emirates.net.ae  تماس بگیرند.

چگونگی پیدایش اولین برنامه پنج ساله شورا:

در نیمه اول سال  2009 يعني دو سال و نیم پیش ، دو سه ماهی بعد از انتخاب هیئت مدیره جدید و در بحبوحه بحران اقتصادی جهانی که اثرات آن در دوبی احساس شده بود، عده ای از اعضای داوطلب به همراه پاره ای از مسئولان دیگر کمیته ها و اعضای رابط هیئت مدیره بر آن شدند تا با دو هدف ذيل طرحی نو برای شورای بازرگانی ایرانیان در دوبی دراندازند:

1-      يافتن راه حل های فوری برای برون رفت از بحران موجود شورا که در آن زمان قسمت اعظم آن ناشی از تحولات بیرونی و قسمتی نیز مربوط به عوامل درونی تشخیص داده شده بود.

2-      ترسیم برنامه اي 5 ساله (دو دوره و نیم هیئت مدیره) با چشم اندازی روشن، استراتژی درخور آن و طرح هائی قابل اجرا که هرکدام هدفي مشخص، بودجه اي مدونو نيز سازمان اجرائی داشته باشد.

این برنامه با همفکری و تلاش مستمر اعضای آن طی دو سال در قالبي علمی، بالاخره قبل از تعطیلات تابستانی امسال آماده و به هیئت مدیره جدید ارائه شد تا پس از تصویب برای اجرا، از سپتامبر 2011 مورد استفاده قرار گیرد.

سرفصلهای برنامه پنج ساله:

 

این گزارش در 15 صفحه تهیه شده و شامل سرفصلهای زیر است:

 1. چشم انداز پنج ساله
 2. اهداف کلی
 3. برنامه های بخش ها (بخشهای مالی، عضویت، روابط عمومی، حقوقی، برنامه ریزی، روابط بین الملل، آموزش و پژوهش و اجتماعی)
 4. سازمان جدید پیشنهادی برای شورا
 5. هدف های کمّی
 6. جدول های برنامه

این گزارش دارای ضمیمه ای نيز برای راهبردهای پیشنهادی برنامه مي باشد.

چشم انداز برنامه شورا با افق 5 ساله چيست؟

چشم انداز برنامه چنین است که می خواهد شورا را در طی پنج سال آینده و در نهایت تبدیل به تشکیلاتی توانا، مستقل و قدرتمند كند به طوري كه اين تشكيلات مرجع و ملجا مناسب برای بازرگانان و پل ارتباطی مؤثری میان اعضاء و همچنين جهان تجارت بین الملل باشد.

چه اهدافي ما را به این چشم انداز نزدیک تر می کنند؟

کمیته برنامه ریزی اهداف کلی را چنین مي داند:

 1. پاس داری از ارزش و اعتبار ایران و ایرانیان در امارات عربی متحده
 2. ارتباط موثر میان شورا و سازمان و نهادهای اقتصادی دولتی و خصوصی در سطوح کشوری، منطقه ای و جهانی
 3. پایبندی به استقلال شورا
 4. افزایش دانش اقتصادی و بازرگانی اعضا
 5. تقویت و تحکیم ارتباط میان اعضا
 6. 6.       تلاش در راستای کاهش مشکلات پیش روی بازرگانان ایرانی در امارات عربی متحده
 7. 7.       ایجاد زمینه برای اعضايي که خواهان همکاری بیشتر در فعالیت هاي عام المنفعه در جهت حل مشکلات مردم  ایران هستند

برنامه های بخشی چه در بر دارند؟

این اهداف خود را در برنامه های بخشی متجلّی کرده اند كه برای هر یک از بخش ها سیاست ها و راهکارهائی پیش بینی شده است.

بخش مالی:

این بخش در اصطلاح پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار تمام برنامه ها تلقی می شود. به همین دلیل اولین توجه برنامه نویسان به این مسآله  بوده که هر فعالیت جدید پیشنهادی بایستي از لحاظ هزینه و درآمد خودکفا باشد تا بتوان هزینه های عملیاتی و جاری شورا را حتی المقدور از حق عضویت ها پرداخت كرد.

 لازمه پوشش این نوع هزینه ها، طراحی سیستم جمع آوری به موقع و مؤثر حق عضویت ها بموازات تقویت ساختار مالی و استفاده از یک مسئول دائمی برای تهیه گزارش های ماهانه گردش وجوه مالی است. شايان ذكر است راهکارهای جدیدی هم برای ایجاد درآمد در این بخش اندیشیده شده است.

بخش عضویت:

این بخش در رابطه ي  تنگاتنگي با بخش مالی دارد. تدوین برنامه برای نگهداری و رسیدگی به اعضاء موجود و سپس فراهم کردن زمینه های مناسب برای معرفی و جذب اعضاء جدید از اهداف اصلی این بخش است. تهیه بانک اطلاعاتی از بازرگانان، شرکت ها و نهادهای مستقر در امارات و ایران از راهکارهای بخش عضویت مي باشد.

بخش روابط عمومی:

این بخش از طرفی خط مقدم اصلی شورا در ایجاد ارتباط با اعضاء واز طرفي ديگر افزایش ارتباط ميان خود اعضاء است.

 تسمه پروانه ایست که باید نظرات متقابل شورا و اعضاء را به یکدیگر منتقل کند. اين بخش نشست های ماهانه و گردهمايي های  دیگر را برنامه ریزی كرده و نيز مسووليت سامان دهی و افزایش ارتباط رسانه ای شورا هم بر عهده آن است.

شش راهکار که مهمترین آنها تفویت ساختار دبیرخانه با استفاده از نیروهای موظف دائمی مي باشد در برنامه پیش بینی شده است.از ديگر راهكارها مي توان  تقویت ارتباط اعضاء با خبرنامه و  تارنمای شورا (افزودن تارنمای فارسی)، اطلاع رسانی اخبار مهم اقتصادی و بازرگانی به اعضاء از طریق ایجاد بخش رسانه ای در دبیرخانه را نام برد.

بخش حقوقی:

تجدید نظر در اساسنامه شورا بر اساس نیازهای برنامه پنج ساله و آیین نامه ها در جهت بهبود گردش کار از اهداف اصلی این بخش است.

 اطلاع رسانی به اعضا درباره تغییرات قوانین مربوط به امور بازرگانی مانند بانک، بیمه، حمل و نقل و گمرک نیز به اهداف این بخش افزوده شده است.در ضمن  تلاش در حل و فصل اختلافات بازرگانی میان اعضاء از طریق داوری و حکمیت همچنان در دستوركار اين بخش قرار دارد.

بخش برنامه ریزی:

از این پس با تدوین و به تصویب رسیدن برنامه پنج ساله هدف اصلی در این بخش، نظارت مستمر بر اجرای آن است. در این راستا رفع ابهامات کمیته ها و دبیرخانه در اجرای برنامه و ارتباط با اعضا براي تبیین برنامه و دریافت نظراتشان، در بررسی عملکرد برنامه نقش اساسی خواهد داشت. گفتني است کمیته موظف به تدوین برنامه های یکساله به منظور پویائی و به روز نگهداشتن آن می باشد.

بخش روابط بین الملل:

از اهداف اصلی این بخش مي توان به  برقراری و مبادله اطلاعات با اتاق های بازرگانی و شوراهای بازرگانی و سازمان های مشابه در کلیه کشورهائی که بنحوی به توسعه فعالیت بازرگانان ایرانی در امارات کمک خواهند کرد، سازماندهی پیوند شورا با سایر نهادها و سازمان های مرتبط به نحوی که رابطه اطلاعاتی مؤثر بین اعضا و بدنه این سازمانها برقرار شود، اطلاع رسانی و شرکت مستمر در نمایشگاه ها و تهیه گزارش برای اعضا اشاره كرد.

مقرر شده با تشکیل کمیته روابط بین الملل و تمرکز امور بین الملل در این کمیته، شورا استراتژی خود برای ارتباط مؤثر با اتاق های بازرگانی و سایر شوراهای بازرگانی را تعیین كند. به این منظور از میان اعضا، نماینده یا نمایندگان مناسب برای شرکت در نشست ها، همایش ها و نمایشگاه ها و انتقال دستآوردها به شورا انتخاب خواهند شد. بررسی و تعیین موضع شورا در قبال تحولات اقتصادی از طریق هم اندیشی با اعضای و اعلام موضع شورا ونيز اطلاع رسانی مستمر از فعالیت های خارجی شورا از طریق دبیرخانه به اعضا از دیگر اهداف این بخش خواهد بود.

بخش آموزش و پژوهش:

لازمه بالا بردن توانايی شورا، تلاش مستمر درجهت ارتقای سطح دانش اعضا در زمینه های تجاری، اقتصادی و مدیریتی است. به همین منظور برنامه پنج ساله توجه ویژه ای به این بخش داشته و برای اجرای اهداف آن نیز تشکیل کمیته جدیدی را پیشنهاد کرده است.

از ديگر اهداف آن اطلاع رسانی به اعضا در مورد نوسانات و تغییرات بازار کسب و کار و بررسی مشکلات بازرگانان نظیر ارز، بیمه، بانک، گمرک، حمل و نقل مي باشد.

 بدین منظور کمیته آموزش و پژوهش،با انجام فعاليت هايي چون دعوت از سخنرانان آگاه در زمینه های اقتصادی برای برپايي نشستهای ماهانه،برگزاري نشستهای تخصصی هم اندیشی ،بررسی و تحلیل تحولات اقتصادی ، تهیه گزارش و جزوات آموزشی برای اعضا، تشکیل دوره های آموزشی و غیره  بي شك یکی از فعالترین و پر امیدترین کمیته های تازه تأسیس شورا خواهد بود.

بخش اجتماعی:

ارتقای ارتباط و گسترش پیوندهای اجتماعی اعضا از اهم اهداف این بخش است. فراهم کردن زمینه همکاری بیشتر جوانان و بانوان وابسته به اعضای شورا، در امور اجتماعی و فرهنگی در جهت استفاده از ظرفیت آزاد شورا و افزایش همبستگی بین اعضا، استفاده از ظرفیت فرهنگی ایران برای شناسایی بیشتر ایرانیان به سایر بازرگانان در جهت تسهیل امور بازرگانی و تجاری را هم مي توان به فهرست فعاليت هاي اين بخش اضافه كرد.

بدین منظور هفت راهکار برای کمیته تازه تآسیس اجتماعی در نظر گرفته شده است، از آن جمله: تشکیل کمیته اموراجتماعی و تمرکز امور اجتماعی در این کمیته، تدارک برنامه های همگانی فرهنگی ، تفریحی براي گسترش پیوند های اجتماعی اعضا، تشکیل نشست های اجتماعی و فرهنگی در رشته های مختلف برای علاقمندان، تشکیل کارگروه بانوان و جوانان و تدارک برنامه های فرهنگی برای آنان، ارتباط مستمر با جوانان و ایجاد زمینه برای انتقال تجربه اعضای شورا به آنها و برگزاری برنامه های فرهنگی مشترک با شورا های کشورهای حوزه فرهنگ مشترک از مهم ترين آنها به حساب می آید.

سازمان شورا:

با توجه به برنامه پنج ساله و نیاز به گسترش دامنه فعالیت شورا، بايستي تغییراتي در ساختار آن ايجاد شود. در همين راستا برنامه پنج ساله، سیاست های زیر را در دگرگونی سازمان شورا ، ضروری می داند:

1-       تقویت بخش مالی شورا

2-       تقویت دبیرخانه و استفاده از نیروهای کارآمد دائمی براي جلوگيري از وقفه در امور دبیرخانه

3-       تشویق اعضا به مشارکت در امور اجرایی شورا مانند شرکت در کمیته ها ، نشست ها و نمایشگاه ها به عنوان نماینده شورا

4-       واگذاری امور اجرایی پایین دستی به پیمانکاران  که اولویت در درجه اول با اعضای شورا و در درجه دوم با سایر ایرانیان می باشد

5-       هیئت مدیره مسئول اجرای برنامه های شورا محسوب می شود. در این راستا با هم اندیشی و به کار بستن راهکارهای مصوب کمیته ها، هیئت مدیره از دبیر خانه به منظور بازوی اجرایی  استفاده خواهد برد.

6-       ارتباط مستمر و دو طرفه ميان هیات مدیره و کمیته ها با اعضای شورا ، به نحوی که نظرات اعضا، تا جای ممکن، در کلیه امور شورا مد نظر کمیته ها و هیئت مدیره قرار گیرد.

7-       اضافه شدن کمیته های  امور بین الملل و آموزش و پژوهش و اجتماعی  به کمیته های موجود

8-       فراهم آوردن زمینه استفاده از تجربه مدیران سابق شورا

9-       تشكيل کمیته های روابط بین الملل و اجتماعی و آموزش و پژوهش در راستای اهداف برنامه پنج ساله

هیئت تحریریه ماهانه شورا آماده انعکاس نقطه نظرات تکمیلی و انتقادی خوانندگان عزیز در شماره های آینده خود می باشد. شما مي توانيد نظرات خود را به نشانی الکترونیکی مجله ارسال فرمائید.

← گزارش اولین جلسه کمیته کمیته ها Board Meeting Report, Mar-2011 →

About the author

admin

Comments are closed